Oct 11th 2019

Polish Imagination – The World of Tomorrow

@ Polish Museum of America

984 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60642

Opening Friday, October 11th, from 7PM - 10PM

On view through Friday, May 1st

Polish Imagination: The World of Tomorrow
Polish Pavilion at the 1939 New York World’s Fair

Even as the dark clouds of war were looming in 1939, Poland held onto its optimism at the World’s Fair in New York City, themed “The World of Tomorrow.” The Polish Pavilion showcased the finest Poland had to offer in categories such as the arts, crafts, agriculture, sciences, commerce and more. With the outbreak of World War II and the closing of the World’s Fair in 1940, the objects presented at the Polish Pavilion could not return to Poland. Thankfully, many Pavilion artifacts were acquired by the Polish Museum of America in 1941. 2019 marks the 80th Anniversary of the Polish Pavilion. In October, the Polish Museum will host a commemorative exhibition, presenting restored permanent displays of artifacts from the Polish Pavilion, enriched by additional treasures from the PMA vault.


Polska wyobraźnia: Świat jutra
Pawilon Polski na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku

Mimo niepokojącej atmosfery nadciągającej wojny, w maju 1939 roku Polska zaprezentowała optymistyczną wizję przyszłości na Wystawie Światowej w Nowym Jorku zatytułowanej Świat jutra. Polacy, dumni z postępu osiągniętego przez kraj w ostatnim dwudziestoleciu, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, przedstawili swoje najbardziej spektakularne osiągnięcia w sztuce, rzemiośle, rolnictwie, nauce, handlu i wielu innych dziedzinach. Z powodu wybuchu Drugiej Wojny Światowej oraz zamknięcia wystawy w 1940 roku – przedmioty eksponowane w Pawilonie Polskim nie mogły wrócić do kraju. Szczęśliwie, wiele z tych obiektów zakupiło Muzeum Polskie w Ameryce w 1941 roku. Rok 2019 upamiętnia 80. rocznicę Pawilonu Polskiego. W październiku MPA będzie gospodarzem okolicznościowej wystawy, eksponującej skarby Pawilonu Polskiego. Obejmuje ona zarówno zmodernizowane elementy ekspozycji stałej, a także dodatkowe, dotąd nie oglądane lub też długo nie prezentowane obiekty ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce.

Official Website

More events on this date

Tags: , , ,